Pressemedelelser

Pressemeddelelse den 23. november 2010

 

Åbningen af Forsorgsmuseet

”Fjern murene, og sæt fattigdommen på museum”, lød det fra modtageren af Nobels Fredspris Muhammad Yunus i Berlin ved fejringen af murens fald for nylig.

 

Det er netop, hvad Svendborg Museum har gjort.

 

”Vi har fjernet de mentale mure, museumsverdenen har opstillet omkring historien om fattigdom og forsorg. Til gengæld har vi netop bevaret de fysiske mure – en stor købstadsfattiggård – så de kan få lov til at fortælle en barsk historie om landets forsorgsvæsen før bistandsloven”, siger museumschef Esben Hedegaard.

 

Anledningen er genåbningen af Forsorgsmuseet i Svendborg, som har til huse i den fredede Svendborg Fattig- og Arbejdsanstalt fra 1872.

 

For en samlet sum af 10 mio. kr. er hele anlægget gjort tilgængeligt for handicappede og dårligt gående med handicaplifte, toiletter, automatiske døråbnere, belægninger, ramper og belysning. Museet har desuden fået et helt nyt billetsalg med cafe og museumsbutik.

 

Forsorgsmuseet i Svendborg er, med statens forsorg og de fattiges levevilkår som arbejdsfelt, det første museum af sin art i Europa. Også museets bygninger er enestående. Museet har til huse i Danmarks eneste fredede og fuldt bevarede fattiggård, tegnet af arkitekt Jens Juel Eckersberg.

   

Ombygningen af den gamle gård er sket med respekt for de fredede bygninger, og arbejdet med at gøre museet tilgængeligt er sat i værk som et eksempel til inspiration for andre museer, der har til huse i fredede bygninger.

 

Byggeprojektet er realiseret med finansiering fra bl.a. Arbejdsmarkedets Feriefond, Realdania, Erhvervs- og Byggestyrelsens Tilgængelighedspulje, Svendborg Kommune, Sygekassernes Helsefond, N. M. Knudsens Fond, samt Nykredit.

 

Yderligere oplysninger:

Museumschef Esben Hedegaard, Svendborg Museum, tlf. 62 17 68 22 

Projektleder Eske Møller, Realdania, tlf. 70 11 66 66

 

______________________________________________________________________Pressemeddelelse den 23. november 2010

 

Geni eller drukkenbolt?

På åbningsudstillingen trækker Forsorgsmuseet den hidtil ukendte maler H.P. Carlsen (1855-1950) frem i lyset, og lader dermed publikum stifte bekendtskab med en tragisk kunstnerskæbne. H.P. Carlsen tilbragte 52 år bag lås og slå i Odense Arbejdsanstalt, uden nogen dom, fordi hans forbrydelse ikke var brud på straffeloven, men på fattigloven. Her malede han i tusindvis af malerier med kul, kridt og limfarve på brugt karduspapir. Han blev først løsladt, da Arbejdsanstalten blev nedlagt i 1949. Da var han 94 år gammel. Året efter døde han. 

 

Geniet fra Folkedybet

I 1800-tallet troede man på geniet, og fandt man spiren til et kunstnerisk geni hos et fattigt barn i folkedybet, gav man ham en chance. Dette skete for spillemandens søn, Carl Nielsen fra Fyn, som kom på Musikkonservatoriet. Og det skete for træskomagerens søn, Hans Andersen fra Fyn, som kom på Kunstakademiet i København og blev den berømte kunstmaler H.A. Brendekilde.

Tækkemandens søn, Hans Peter Carlsen fra Fyn, kom også på Kunstakademiet i København, men han klarede det ikke, blev hjemløs og forvildet, og endte som fattiglemmet H.P. Carlsen.

           

H.P. Carlsen var ud af en fattig familie, hans talent blev opdaget på Teknisk Skole i Odense, og han blev hjulpet ind på Kunstakademiet i 1875. Her knyttede han et nært venskab med L.A. Ring og H.A. Brendekilde. Han forlod Kunstakademiet i 1878 sammen med L.A. Ring, begge uden at tage afgang. Ring klarede det, og brød igennem som maler, Carlsen klarede det ikke og havnede ludfattig på Københavns Fattiggård, Ladegården, første gang som 24årig.

 

Udstillingen viser over 70 værker af den gamle maler. Motiverne er sommer og vinterlandskaber, havet og stranden. Der er også eksempler på hans portrætkunst, heraf tre selvportrætter.

           

Udstillingen er kurateret af Peter West og Jacob Rasmussen.

De mange malerier som vises på udstillingen, er samlet af museumsinspektør Maria Rytter, som har opsnuset dem på loppemarkeder og hos marskandisere, hvor de sælges for en slik.  

 

Forsorgsmuseet i Svendborg åbner mandag den 23. november kl. 11:00 efter en nænsom renovering til 10 mio. kr.

 

Yderligere oplysninger hos

Maria Rytter, museumsinspektør og afdelingsleder

Forsorgsmuseet v. Svendborg Museum

Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg. Tlf. 6221 0261

mobil 2860 5433

 

Åbningstider :

For åbningstider,
besøg
forsorgsmuseet

skilt  • Bearbejdet plakat fra udstillingen Du skal ikke tænke på din Far og Mor